Kantoren en bedrijfshuisvesting

Maatoplossing voor uw beveiligingsvraagstelling.

Beveiliging van een kantoor, showroom of bedrijfshal vraagt vaak om specifieke maatregelen. Een belangrijk deel hiervan wordt vaak bepaald door uw verzekeraar, die eisen stelt aan de maatregelen, die u moet doorvoeren. Aan de hand van een BORG-inventarisatie zorgen wij ervoor dat er geen aspect over het hoofd wordt gezien.   Maatregelen kunnen betrekking hebben op inbraakinstallaties, wijze van doormelding, cameratoezicht, maar ook op toegangscontrolesystemen en hang- en sluitwerk. Zegers beschikt over alle kennis om een BORG-advies uit te brengen, dat voldoet aan de eisen van uw verzekeraar, maar tegelijkertijd onnodige maatregelen en investeringen voorkomt.